• Mузыка

  

  Biplan – „Braškės“ MC/CD, 1998

  Biplan – „Braškės“ MC/CD, 1998

  1 Labas Rytas
  2 Ketvirtadienis
  3 Kodėl?
  4 Nupiešiu
  5 Londone
  6 Tiktai Ten
  7 Pakeleivis
  8 Sapnas
  9 Švelnumas (Toli)